torsdag den 31. marts 2011

Web 2.0 og Podcast

Der findes rigtig mange gratis såkaldte læringsressourcer på nettet. Der er opstået en række Åbne Universiteter og lignende undervisningsinstitutioner, som er tilgængelige online. Et af disse er academicearth.org. Her kan man finde tonsvis af videooptagelser med dygtige undervisere. Disse ressourcer bliver meget generøst blot stillet til rådighed for alle interesserede.
Dette er der ikke noget galt med - og der er som nævnt meget at hente i mange af disse ressourcer.
Når det alligevel er en lille blogpost værdig, skyldes det, at disse ressourcer også bliver set som eksempler på web 2.0-teknologier og som noget, der peger på fremtidens undervisningsformer. Det er der overhovedet ikke tale om. Tværtimod.
Podcasts som åbne læringsressourcer (OER) er, hvad Marc Prensky har kaldt for en gammel måde at gøre gamle ting på http://www.edutopia.org/adopt-and-adapt. Altså man tager nyere teknologi og oversætter gammelt indhold - og man serverer det på den samme måde som før. Man tager en almindelig undervisning, hvor læreren står ved tavlen og formidler alle sin guldkorn til den måbende masse. Dette optager med med digital video og uploader det i skyen, hvor man indekserer det, så det kan findes af de samme måbende masser, der nu ikke behøver at gå i skole/på universitetet eller hvad har vi, men kan nøjes med at gå på internettet og sætte sig til rette og se på det - og blive belært om de rette sammenhænge.
Nuvel, det er der som nævnt intet galt med, men det er nok ikke den vej, man skal, hvis man vil tænke på, hvordan man kan gøre undervisningen bedre i forhold til det udbytte, deltagerne får ud af det, eller hvis man tænker på, hvilke kvalifikationer, man skal satse på, for at vore børn, unge og os selv er bedre klædt på til at møde de behov, arbejdsmarkedet stiller - og som vi som deltagende mennesker i øvrigt også stiller.
Behovet for samarbejdsevner, kreativ tænkning, problemløsning, tænkning på tværs af individuelle kvalifikationer og så videre kræver, at vi i undervisningen arbejder ikke med disse emner, men arbejder sådan: altså samrbejde om problemløsning, uden forestilling om rette svar, anvende forskellige kompetencer i gruppen, danne grupper om fælles problemløsninger osv. - og det findes der faktisk også masser af værktøjer, der understøtter. Podcasts er musealisering af et ældre undervisningsdesign, som forhåbentlig bliver afløst af mere aktiverende og anerkendende designs for undervisning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar